Piotr Konieckiewicz adwokat prawo administracyjne

PRAWO

ADMINISTRACYJNE

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo cywilne

PRAWO

CYWILNE

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo gospodarcze

PRAWO

GOSPODARCZE

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo pracy

PRAWO

PRACY

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo autorskie

PRAWO

AUTORSKIE

Piotr Konieckiewicz adwokat negocjacje i mediacje

MEDIACJE

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo rodzinne

PRAWO RODZINNE

Piotr Konieckiewicz adwokat prawo spadkowe

PRAWO SPADKOWE

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - Adwokat sprawy sądowe

SPORY SĄDOWE

MEDIACJE

Pomagamy w opracowaniu strategii negocjacyjnej oraz przewidywaniu możliwych wariantów przebiegu negocjacji i mediacji. Negocjujemy różne rozwiązania w imieniu klientów albo towarzyszymy im i wspieramy podczas negocjacji. Prowadzimy mediacje.

ZASTĘPSTWO PROCESOWE

Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, organami administracyjnymi i podatkowymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Pomagamy chronić dane osobowe przetwarzane przez naszych klientów, wdrażamy odpowiednie procedury, przeprowadzamy szkolenia oraz pomagamy walczyć ze skutkami ich nieuprawnionego użycia, w tym kradzieży tożsamości. 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zajmujemy się kompleksową obsługą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Przygotowujemy i opiniujemy dokumentację przetargową. Reprezentujemy klientów w sprawach przez Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Reprezentujemy płatników i ubezpieczonych w sprawach dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, chorobowe, wypadkowe oraz o wypłatę zasiłków, rent i emerytur. 

 

 

UPADŁOŚCI I RESTRUKTURYZACJE

Pomagamy podmiotom gospodarczym w sytuacji utraty płynności finansowej. Prowadzimy negocjacje z wierzycielami i dłużnikami oraz reprezentujemy klientów w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

 

PRAWO SPADKOWE

Doradzamy w jaki sposób urzeczywistnić swoją ostatnią wolę i nie narażać bliskich na przyszłe długotrwałe postępowania spadkowe. Prowadzimy sprawy spadkowe, działowe oraz o zachowek.

 

PRAWO RODZINNE

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw rozwodowych i rodzinnych, w tym o władzę rodzicielską, kontakty z dziećmi, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, w sprawach nieletnich oraz o ubezwłasnowolnienie.

PRAWO PRACY

Doradzamy pracodawcom w sprawach z zakresu prawa pracy, szkolimy, wdrażamy umowy i odpowiednie regulaminy. Reprezentujemy strony w sporach z zakresu prawa pracy. 

 

PRAWO PODATKOWE

Świadczymy pomoc prawną w sprawach podatkowych, począwszy od bieżącego poradnictwa, przez optymalizację podatkową, do reprezentowania klientów w postępowaniach podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi i NSA. 

PRAWO KARNE

Występujemy jako obrońcy w sprawach dyscyplinarnych, karnych, dotyczących nieletnich oraz karno-skarbowych. Pomagamy ofiarom przestępstw dochodzeniu sprawiedliwości w postępowaniach przygotowawczych i sądowych. 

PRAWO GOSPODARCZE

Oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych począwszy od rejestracji, poprzez zmiany organizacyjne, przekształcenia, aż po likwidację. Sporządzamy audyty podatkowe, analizy due diligence.

 

PRAWO CYWILNE

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, w tym w sporach dotyczących dóbr osobistych, czynów niedozwolonych, niewykonania i nienależytego wykonania umów, posiadania oraz prawa własności.

PRAWO AUTORSKIE

Pomagamy architektom, wynalazcom, fotografom, informatykom, twórcom popularnych kanałów internetowych oraz innym podmiotom w zabezpieczeniu praw autorskich do ich utworów oraz dochodzeniu ich roszczeń związanych z bezprawnym użyciem.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Zajmujemy się obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego oraz ich podmiotów zależnych. Reprezentujemy obywateli w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

 

Skorzystaj z pomocy specjalistów z naszej kancelarii w Toruniu

 

Czasy, w których przepisy prawa mieściły się na kilkuset stronach maszynopisu, już dawno minęły. Według Barometru Prawa w 2022 roku każdego dnia roboczego publikowano w Polsce 125 stron nowych przepisów. Łącznie opublikowano 127.532 nowe akty prawne. W ciągu roku przynajmniej raz znowelizowano 25.191 aktów prawnych. Ogrom regulacji i wprowadzanych zmian może przytłaczać. Dla zwykłych obywateli i przedsiębiorców ich śledzenie jest niewykonalne. Codzienne czytanie ze zrozumieniem nowelizowanych przepisów zajmowałoby kilka godzin w ciągu dnia. W takich realiach konieczna byłaby rezygnacja z części innych - być może ciekawszych i bardziej produktywnych - aktywności. 

 

Z uwagi na ilość aktów prawnych, częste nowelizacje (zmiany) przepisów oraz ich małą przejrzystość warto skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez specjalistów z naszej kancelarii w Toruniu. Chętnie weźmiemy na siebie rolę przewodników po meandrach prawa, ponieważ od lat wyjaśniamy treść przepisów oraz pomagamy w tworzeniu i stosowaniu prawa.

 

Przez 10 lat funkcjonowania prawnicy z naszej kancelarii zdobyli cenne doświadczenie w sprawach z bardzo różnorodnych dziedzin prawa. W ostatnich latach dołączyliśmy do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się kancelarii adwokackich w Toruniu. Na obecnym etapie 8-osobowy zespół adwokatów i radców prawnych oraz liczne grono współpracowników (w tym wykładowców akademickich i praktyków w różnych obszarach prawa) daje nam możliwość świadczenia pomocy prawnej na najwyższym poziomie dla wymagających klientów korporacyjnych , jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych. 

 

Poniżej zostały zaprezentowane dziedziny, w których świadczymy pomoc prawną.

Kancelaria Adwokacka Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA

IUS COGENS W TORUNIU

RACHUNEK BANKOWY

SWIFT INGBPLPW PL

 

11 1050 1979 1000 0091 4402 2879

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS SPÓŁKA CYWILNA

P. KONIECKIEWICZ M. SENIW M. SYNAK

 

NIP 9562306128

REGON 341540940

Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń

Kancelaria

kancelaria@iuscogens.pl
+48 600 915 314

 

ul. Kazimierza Jagiellończyka 6
87-100 Toruń

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokacka Ius Cogens s. c. 2023-2024.

Dux in meander legis

Kancelaria Toruń