Objaśniamy pracownikom ich prawa i obowiązki związane ze stosunkiem pracy. Konsultujemy umowy o pracę, umowy o poufności, o powierzeniu mienia oraz o zakazie konkurencji zanim zostaną podpisane.

 

Dochodzimy zapłaty wynagrodzeń, premii, diet i ryczałtów za noclegi, ekwiwalentu za urlop i dodatków służbowych, a także odwołujemy się od negatywnych wyników w procedurach konkursowych, kar i zwolnień dyscyplinarnych.

 

Występujemy o wydanie i sprostowanie świadectw pracy. ​​​​​​

DLA PRACOWNIKÓW

JOANNA SIECZKO

ADWOKAT

NATALIA KOWALSKA

ADWOKAT

MAGDALENA SENIW

ADWOKAT

PIOTR KONIECKIEWICZ

ADWOKAT

ANNA WIŚNIEWSKA

ADWOKAT in spe

ZESPÓŁ

PRAWO PRACY

Reprezentujemy obie strony stosunku pracy w sporach sądowych wynikających ze stosunku pracy, zdarzeń zaistniałych w środowisku pracy oraz czynów niedozwolonych, w tym przestępstw popełnionych na szkodę pracodawcy lub pracownika.

SPORY SĄDOWE

Wspieramy pracodawców w sprawach dotyczących zmian organizacyjnych, w tym zwolnień grupowych oraz przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę a także w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. 

ZMIANY ORGANIZACYJNE

Reprezentujemy pracowników w sprawach dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu oraz różnych przejawów mobbingu. 

DYSKRYMINACJA I MOBBING

Wspieramy pracodawców w sprawach dotyczących prawa pracy, w tym przygotowywaniu umów i regulaminów, umów o powierzeniu mienia pracownikom, umów o zakazie konkurencji, umów o poufności, ustalaniu systemów wynagradzania i premiowania, zasady wypłaty diet oraz ryczałtów za noclegi, okresów rozliczeniowych, stosowaniu kar dyscyplinarnych oraz w wypowiadaniu i rozwiązywaniu umów o pracę. Przeprowadzamy audyty dotyczące zgodności praktyk przyjętych przez pracodawcę z prawem pracy. Reprezentujemy pracodawców w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. 

DLA PRACODAWCÓW

Doradzamy oraz przeprowadzamy szkolenia w zakresie stosowania prawa pracy oraz tworzenia i prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Dopasowujemy proponowane rozwiązania do struktury, oczekiwań i potrzeb pracodawcy. 

DORADZTWO I SZKOLENIA

Kancelaria Adwokacka Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA

IUS COGENS W TORUNIU

PRAWO PRACY

 

ZADZWOŃ

NAPISZ

Adwokat Prawo Pracy Toruń

RACHUNEK BANKOWY

SWIFT INGBPLPW PL

 

11 1050 1979 1000 0091 4402 2879

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS SPÓŁKA CYWILNA

P. KONIECKIEWICZ M. SENIW M. SYNAK

 

NIP 9562306128

REGON 341540940

Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń

Kancelaria

kancelaria@iuscogens.pl
+48 600 915 314

 

ul. Kazimierza Jagiellończyka 6
87-100 Toruń

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokacka Ius Cogens s. c. 2023-2024.