JOANNA SIECZKO

ADWOKAT

NATALIA KOWALSKA

ADWOKAT

MAGDALENA SENIW

ADWOKAT

PIOTR KONIECKIEWICZ

ADWOKAT

Nie ma problemu. Zadzwoń do nas i zapytaj, czy nie prowadziliśmy już takiej sprawy jak twoja. 

INTERESUJE CIĘ COŚ INNEGO?

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

 

ZESPÓŁ

Reprezentujemy wierzycieli upadłych w toku postępowania upadłościowego, w tym przy zgłaszaniu wierzytelności oraz w sporach o wyłączenie danych składników majątkowych z masy upadłości. 

REPREZENTACJA WIERZYCIELI

Pomagamy klientom w przygotowaniu wniosków o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego albo upadłościowego oraz reprezentujemy ich w tych sprawach w postępowaniu sądowym.

RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ

W imieniu konsumentów przygotowujemy wnioski o wszczęcie postępowania upadłościowego i reprezentujemy ich w jego toku. 

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Jest oczywiste, że motorem napędowym gospodarki są przedsiębiorcy. Według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z 2022 roku - sektor przedsiębiorstw wytwarza blisko trzy czwarte wartości PKB (72,3%), przy czym małe i średnie przedsiębiorstwa generują blisko połowę PKB w naszym kraju (49,6%). Największy udział w tworzeniu PKB mają mikroprzedsiębiorstwa – około 30,6% (dane za 2019 r.). Dużą barierą w prowadzeniu własnego biznesu w Polsce jest brak pewności prawa i nieustannie nowelizowane przepisy.

 

W naszej kancelarii wiele wysiłku wkładamy w niesienie pomocy prawnej przedsiębiorcom. Stawiamy na długofalową współpracę i partnerskie relacje. Dbamy, aby działania naszych partnerów były zgodne z obowiązującymi przepisami. Wspólnie szacujemy ryzyko oraz przewidujemy konsekwencje podejmowanych działań. Pomagamy w układaniu relacji między przedsiębiorcami, ich kontrahentami i klientami. Staramy się identyfikować i przeciwdziałać zagrożeniom towarzyszącym prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Kancelaria Adwokacka Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA

IUS COGENS W TORUNIU

RACHUNEK BANKOWY

SWIFT INGBPLPW PL

 

11 1050 1979 1000 0091 4402 2879

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS SPÓŁKA CYWILNA

P. KONIECKIEWICZ M. SENIW M. SYNAK

 

NIP 9562306128

REGON 341540940

Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń
Kancelaria Adwokacka Toruń

Kancelaria

kancelaria@iuscogens.pl
+48 600 915 314

 

ul. Kazimierza Jagiellończyka 6
87-100 Toruń

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Adwokacka Ius Cogens s. c. 2023-2024.

PRAWO

UPADŁOŚCIOWE

ZADZWOŃ

NAPISZ

Adwokat Prawo Upadłościowe Toruń