WYKUP

WYKUP

WYKUP

WAŻNE INFORMACJE

 

Oferta jest skierowana wyłącznie do przedsiębiorców.

 

W ramach abonamentu klient ma możliwość korzystania z pomocy prawnika w dowolnej specjalizacji spośród personelu kancelarii.

 

Pomoc prawna jest świadczona  w następujących dziedzinach prawa: » prawo administracyjne, » prawo autorskie, » prawo cywilne, » prawo karne, » prawo ochrony danych osobowych (RODO), » prawo podatkowe, » prawo pracy, » prawo gospodarcze, » prawo handlowe,

» prawo ubezpieczeń społecznych oraz » prawo zamówień publicznych. 

 

Abonament nie obejmuje obrony w sprawach karnych, karno-skarbowych i wykroczeniowych, reprezentacji w postępowaniu administracyjnym  oraz zastępstwa procesowego.

 

W ramach przysługującego klientowi limitu godzin możliwy jest wybór formy pomocy prawnej spośród poniższych: doradztwa prawnego i organizacyjnego, porad prawnych, opinii prawnych, analiz dokumentacji dostarczonej przez klienta, udziału w negocjacjach i mediacjach, tworzenia i modyfikowania dokumentacji, w tym umów i regulaminów, obsłudze procesów reklamacyjnych, przygotowywania pism przed-procesowych, w tym wezwań do zapłaty.

 

Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc.

 

Niewykorzystane godziny z abonamentu nie kumulują się i nie mogą być wykorzystane w kolejnym miesiącu.

 

Umowa jest zawierana na czas nieokreślony z  3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

Każdy przedsiębiorca zainteresowany obsługą prawną w ramach abonamentu może umówić się na spotkanie w celu uzyskania zindywidualizowanej oferty dostosowanej do jego potrzeb, której warunki mogą różnić się od przedstawionych wyżej.

 

W ramach ustaleń między kancelarią a klientem istnieje możliwość całościowego rozliczania się w ramach ryczałtu albo w całości rozliczane stawką godzinową.

WYBIERZ PLAN

IUS CARE

POMOC PRAWNA NA ABONAMENT

ZADZWOŃ

NAPISZ

KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS

SPÓŁKA CYWILNA

P KONIECKIEWICZ M SENIW M SYNAK

UL. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA 6

87-100 TORUŃ

NIP 9562306128

REGON 341540940

11 1050 1979 1000 0091 4402 2879

ING BANK ŚLĄSKI

SPÓŁKA AKCYJNA

RACHUNEK BANKOWY

SWIFT

INGBPLPW PL

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS S. C. 2023-2024. Regulamin świadczenia usług oraz polityka ochrony danych osobowych.