Nie ma problemu. Zadzwoń do nas i zapytaj, czy nie prowadziliśmy już takiej sprawy jak twoja. 

INTERESUJE CIĘ COŚ INNEGO?

Doradzamy w jaki sposób urzeczywistnić swoją ostatnią wolę i nie narażać bliskich na przyszłe długotrwałe postępowania spadkowe. Prowadzimy sprawy spadkowe, działowe oraz o zachowek.

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

I UPADŁOŚCIOWE

Doradzamy w jaki sposób urzeczywistnić swoją ostatnią wolę i nie narażać bliskich na przyszłe długotrwałe postępowania spadkowe. Prowadzimy sprawy spadkowe, działowe oraz o zachowek.

PRAWO SPADKOWE

Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, organami administracyjnymi i podatkowymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI I INNYMI ORGANAMI

Pomagamy chronić dane osobowe przetwarzane przez naszych klientów, wdrażamy odpowiednie procedury, przeprowadzamy szkolenia oraz pomagamy walczyć ze skutkami nieuprawnionego użycia danych osobowych, w tym kradzieży tożsamości. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Pomagamy w opracowaniu strategii negocjacyjnej oraz przewidywaniu możliwych wariantów przebiegu negocjacji i mediacji. Negocjujemy różne rozwiązania w imieniu klientów albo towarzyszymy im i wspieramy podczas negocjacji. Prowadzimy mediacje.

NEGOCJACJE I MEDIACJE

Uczestniczymy w opiniowaniu oraz przygotowywaniu procedur przetargowych ze strony zamawiających oraz reprezentujemy zamawiających i oferentów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pomagamy twórcom w ochronie ich praw do stworzonych dzieł oraz w egzekwowaniu odszkodowań dotyczących ich bezprawnego użycia. 

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Reprezentujemy płatników i ubezpieczonych w sprawach dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, chorobowe, wypadkowe oraz o wypłatę zasiłków, rent i emerytur. 

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Pomagamy przy optymalizacji podatkowej oraz w sprawach podatkowych. Reprezentujemy podatników w sprawach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

PRAWO PODATKOWE

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw rozwodowych i rodzinnych, w tym o władzę rodzicielską, kontakty z dziećmi, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, w sprawach nieletnich oraz o ubezwłasnowolnienie.

PRAWO RODZINNE

Doradzamy pracodawcom w sprawach z zakresu prawa pracy, szkolimy, wdrażamy umowy i odpowiednie regulaminy. Reprezentujemy strony w sporach z zakresu prawa pracy. 

PRAWO PRACY

Bronimy podejrzanych, obwinionych i oskarżonych w sprawach dyscyplinarnych i karnych. Urzeczywistniamy interesy pokrzywdzonych czynami zabronionymi.

PRAWO KARNE

Pomagamy przedsiębiorcom w prowadzeniu ich interesów, szkolimy, doradzamy oraz walczymy wraz z nimi w urzędach i przed sądami. 

PRAWO GOSPODARCZE

Zajmujemy się obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego oraz ich podmiotów zależnych. Reprezentujemy obywateli w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.  

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, w tym w sporach dotyczących dóbr osobistych, czynów niedozwolonych, niewykonania i nienależytego wykonania umów, posiadania oraz prawa własności.

PRAWO CYWILNE

Czasy, w których przepisy prawa mieściły się na kilkuset stronach maszynopisu, już dawno minęły. Według Barometru Prawa w 2022 roku każdego dnia roboczego publikowano w Polsce 125 stron nowych przepisów. Łącznie opublikowano 127.532 nowe akty prawne. W ciągu roku przynajmniej raz znowelizowano 25.191 aktów prawnych. Ogrom regulacji i wprowadzanych zmian może przytłaczać. Dla zwykłych obywateli i przedsiębiorców ich śledzenie jest niewykonalne. Codzienne czytanie ze zrozumieniem nowelizowanych przepisów zajmowałoby kilka godzin w ciągu dnia. W takich realiach konieczna byłaby rezygnacja z części innych - być może ciekawszych i bardziej produktywnych - aktywności. 

 

Prawnicy z naszej kancelarii chętnie wezmą na siebie rolę przewodników po meandrach prawa, ponieważ od lat wyjaśniamy treść przepisów, pomagamy w tworzeniu i stosowaniu prawa. Poniżej zostały zaprezentowane dziedziny, w których świadczymy pomoc prawną.

KANCELARIA ADWOKACKA

IUS COGENS

W TORUNIU

DUX IN MEANDER LEGIS

ZADZWOŃ

NAPISZ

KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS

SPÓŁKA CYWILNA

P KONIECKIEWICZ M SENIW M SYNAK

UL. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA 6

87-100 TORUŃ

NIP 9562306128

REGON 341540940

11 1050 1979 1000 0091 4402 2879

ING BANK ŚLĄSKI

SPÓŁKA AKCYJNA

RACHUNEK BANKOWY

SWIFT

INGBPLPW PL

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KANCELARIA ADWOKACKA IUS COGENS S. C. 2023-2024. Regulamin świadczenia usług oraz polityka ochrony danych osobowych.